Wetenschap

De tijd is gelukkig voorbij dat men Hoog sensitiviteit afdeed als een hype zijn. Inmiddels is er echter ruim wetenschappelijk onderzoek voorhanden waaruit blijkt dat het wel degelijk echt bestaat. Er worden congressen over georganiseerd en er serieus wetenschappelijk onderzoek gedaan.

Hoog gevoeligheid is ook helemaal geen nieuw verschijnsel, sensitieve personen zijn er altijd geweest. Zelfs in de psychologie is het niet nieuw: de bekende psycholoog Carl Jung sprak al over gevoeligheid als persoonlijkheidskenmerk in zijn publicaties uit begin van de vorige eeuw.

Lees hier meer over de Wetenschappelijke onderbouwing.

Klik hier voor een lijst van relevante wetenschappelijke literatuur.